متخصصین مجموعه

دکتر
علی مومنی

بورد تخصصی بیماری های پوست

دکتر
علی اصیلیان

متخصص بیماریهای پوست، مو فلوشیپ جراحی پوست، لیزر و زیبایی از آمریکا

دکتر
فرزانه دانش

متخصص پوست ، مو و زیبایی و لیزر

TOP